Att Spela Roll i en föränderlig värld!
Unik Workshop för företag på Ladulås Hus, Adelsö – Konungarnas Ö

En tur ut i naturen till en annorlunda plats och en annorlunda workshop. Oväntade intryck i en ny miljö,
som skiljer sig från det vardagliga, stimulerar deltagarna till innovativa tankar och nya synsätt.

 
     
 

Vi erbjuder workshopen:
Att Spela Roll i en föränderlig värld.
Där får ni chansen att genom historiens prisma betrakta ert företag. På ett lekfullt sätt arbetar ni med de aktuella utmaningar och frågeställningar ni ställs inför i er verksamhet och i samhället.

Vi arbetar med utgångspunkt från det inspirerande medeltidsdramat Kung Ladulås vars teman, skeenden och arketyper är relevanta och lätta att överföra till vår egen verklighet.

Nya perspektiv
Världsarvsteatern och gyckelspel i unik förening med beteendevetenskap genererar nya perspektiv, kunskaper och roliga upplevelser. Nutid och dåtid sammanlänkas och öppnar för både aha-upplevelser och nya idéer.

 
 
Kontakt och bokning:
Beryl Kornhill
08-560 520 57
info@ladulashus.se

Utförligare information: pdf

Nya insikter

Workshopen erbjuder en möjlighet att ta fram och uppmuntra medarbetarnas kompetens och kreativitet. En möjlighet att riva barriärer och gå utanför sin komfortzon genom att prova nya roller.

Spela roll
Ni får med er en ökad förståelse för gruppens interaktion, dynamik och behov utifrån medlemmarnas egenskaper, motivationer och rolltaganden. Alla spelar en roll. Vilka spelar ni?